Innovation Hub

Coneixe'ns

INNOVATION HUB

Model de Proves

  • Entorn real per fer proves
  • Infraestructura d'Andorra Telecom
  • Suport tècnic d'Andorra Telecom

Model de Desenvolupament Innovació

  • Xarxa de contactes per desenvolupar (mentors, emprenedors, Administració Pública, ...) i de inversors (business angels, AT, family office, ...)
  • Entorn favorable al desenvolupament i a la innovació (envoltat de startups)
  • Serveis de Recerca i Desenvolupament (equip, tecnologia, ...)
  • Experiència en execució de projectes tecnològics